Symptomen borstkanker: een doodvonnis?

Diagnose: Symptomen Borstkanker. Er is waarschijnlijk geen andere ziekte die een mens zo wanhopig maakt. Bijna iedereen komt in de loop van het leven wel met deze ziekte in aanraking.

Dankzij de grote medische vooruitgang heeft een vrouw met symptomen borstkanker alle reden te hopen dat ze desondanks in de toekomst een normaal niet door ziekte beheerst leven kan leiden. Borstkanker is tegenwoordig namelijk te genezen, als het vroeg genoeg ontdekt en gericht behandeld wordt. En met moed en een positieve instelling kan elke vrouw met borstkanker actief meewerken aan haar herstel. De diagnose borstkanker is dus geen doodvonnis meer.

Er is in de geneeskunde een eigen vakgebied dat zich bezighoudt met de kennis van kwaadaardige tumoren. Dit speciale kennisgebied is de oncologie. De specialisten op dit gebied zijn oncologen. Door hun jarenlange onderzoeken is nu bekend dat er verschillende soorten tumoren zijn, is nu veel bekend over gedrag, groei en uitzaaiing (metastasering) van kankertumoren.

Maar naar de oorzaken van borstkanker (en kanker) moet nog altijd meer gegist worden dan dat er feitenkennis is.


Leave a Reply

Submenu Symptomen Borstkanker Contact Disclaimer Privacy Links